Available courses

Materiały dla prowadzącego w klasach 7-8.
Globalne ocieplenie, przyczyny, konsekwencje, wskazanie rozwiązań dla ograniczenia.
Zestaw wszystkich materiałów do wykorzystania w trakcie lekcji:
scenariusz zajęć w oparciu o doświadczenie, karta pracy, grafiki, aktywności dodatkowe.


Materiały dla prowadzącego w klasach 4-6.
Globalne ocieplenie, przyczyny, konsekwencje, wskazanie rozwiązań dla ograniczenia.
Zestaw wszystkich materiałów do wykorzystania w trakcie lekcji:
scenariusz zajęć w oparciu o doświadczenie, karta pracy, grafiki, karty memo.


Materiały dla prowadzącego w klasach 1-3.
Globalne ocieplenie, przyczyny, konsekwencje, wskazanie rozwiązań dla ograniczenia.
Zestaw wszystkich materiałów do wykorzystania w trakcie lekcji:
scenariusz zajęć w oparciu o doświadczenie, karta pracy, grafiki, karty memo.


Materiał do pracy samodzielnej ucznia przy wsparciu rodziców

Karty do gry memo i test sprawdzający


Materiał do pracy samodzielnej ucznia przy wsparciu rodziców

Karty do gry memo i test sprawdzający