Available courses


Odpowiedz uczniom za pomocą poglądowego doświadczenia i animacji, oraz aktywizujących zabaw edukacyjnych i mobilizującej do działań ankiety.
Przekaż wiedzę w oparciu o spójny scenariusz lekcji, z odpowiadającą mu prezentacją slajdów oraz kartami pracy z kryteriami sukcesu i zadaniami tworzącymi uczniowską notatkę.
Sprawdź ze swoimi uczniami odpowiedzi na te pytania za pomocą poglądowego doświadczenia i animacji oraz aktywizujących zabaw edukacyjnych.
Wszystko zebrane w spójny, przejrzysty scenariusz lekcji z odpowiadającą mu prezentacją slajdów oraz kartami pracy z określonymi kryteriami sukcesu i zadaniami tworzącymi uczniowską notatkę.Materiał do pracy samodzielnej ucznia przy wsparciu rodziców

Karty do gry memo i test sprawdzający


Materiał do pracy samodzielnej ucznia przy wsparciu rodziców

Karty do gry memo i test sprawdzający